Најкуљи зна који је омот најкултнији

Цртица о поређењу придева.

НАЈКУЛТНИЈИ. На једној групи на Фејсбуку постављено је питање: „Који је, по вашем мишљењу, најкултнији омот албума?” Отуд се ми питамо да ли постоји суперлатив најкултнији?

Али пре тога треба понешто рећи о поређењу придева. Могућност поређења имају само описни придеви: тих – тиши, зелен – зеленији; не и присвојни јер сат или је очев или није, као ни градивни, прозор не може бити мање или више стаклен.

Од чист компаратив је чистији, не и „чишћи”, од строг је строжи, не „строжији”, док је од грдан и грђи и грднији.

И од високог има неко виши, не „вишљи” ни „височији”, док близак има два компаратива ближи и блискији, а мрзак – мржи и мрскији.

Постоје и они неправилне грађе: од злог и рђавог има неко гори, и од лошег има гори, мада и лошији.

НАЈКУЉИ. А како се граде компаратив и суперлатив? Код суперлатива је лако, додаје се префикс нај- на облик компаратива: најјачи, најбољи, најтањи.

А компаратив се гради тако што вишесложним (ређе једносложним) придевима додамо суфикс -ији: зеленији, познатији; или када једносложнима додамо -ји: тиши, тврђи.

Зато греше они што кажу да треба рећи „кулији” и „најкулији”, компаратив и суперлатив од кул, пошто је једносложна реч, требало би да буду куљи и најкуљи.

Ипак нису, у литератури се за придев кул каже да је омладински жаргон и да је непроменљив. Преузели смо га из енглеског (cool хладан) у значењу хладнокрван, добар, погодан, интересантан.

ВИШИ/ВЕЋИ ХОНОРАР. Од придева велик компаратив је већи, па кажемо већа држава, породица, брзина. А од висок компаратив је виши, тако да је виша планина, температура.

У првом случају имамо поређење по величини, а у другом по висини. Понекад су оба компаратива прихватљива: виши/већи приходи, виши/већи хонорар.

НАЈПУНИЈИ. Пореде се само описни придеви, али не сви. Код неких нема увећавања нити умањивања, дете не може бити „босије”, нити жена „труднија”.

Тако ни чекаонице у дому здравља не могу бити пуније па ни најпуније, могу ја бити пунији ако се преждеравам.

Али у речнику налазимо примере: оплеменити се значи постати савршенији, војник је идеалнији од капиталисте, а најглавнија занимања пећинског човека била су лов и риболов.

Може ли се придевима главниидеалан и савршен допустити поређење, зар не носе већ у себи значење најбољи могући? Значење ових придева је релативизирано у жељи да се истакне максимум особине.

НАЈКУЛТНИЈИ (НАСТАВАК). Придев култни прво се односио само на култ, на везу с култом: култни објекти, песме, предмети.

Онда је под утицајем енглеског cult movie, добио и значење „према коме се створио култ, који има много обожавалаца: култни филм.”

Култ се односи првенствено на религију, а другу конотацију је добио као неку врсту хиперболе, да неко религиозно обожава неку ствар из популарне културе.

Компаратив „култнији” и суперлатив „најкултнији” нису забележени у литератури, па је на Фејсбуку можда боље било питати који је најоригиналнији омот или који се омот посетиоцима друштвене мреже највише допада.

А може бити да „најкултнији” значи и једно и друго и/или нешто треће. Биће да млађе генерације приде немају отпор према језичким новотаријама.

 

Аутор: Александар Петровић

Извор: РТС

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.