И. Петровић

Ћирилица

“Државници” главни против ћирилице

Нико за Вука – IN је бити против Овај потписник био је мали – није имао ни тлидесет тли -, кад је Мехмед Меша Селимовић осмислио Фронт за Вука и против Вука. Био је то позив бројним научницима, језикословцима пре свега, потом и многима који су однекуд чули за тога момка, да крену у хајку […]

Опширније ...
Друштво Језик Ћирилица

Илија Петровић: Има ли спаса србској ћирилици

Иако је Скупштина Репуб­лике Србије још 1991. донела Закон о службеној употреби језика и писма, а Устав Републике Србије из 2006. године својим 10. чла­ном утврдио да су “у Републици Србији у службеној употреби срб­ски језик и ћириличко писмо” (мада је и реч “службеној” у овој реченици злоћудне природе), затирање србскога националног пи­сма – ћирилице […]

Опширније ...
Друштво Култура

Заслепљеност европским “вредностима”

“Зналице” као незналице Планинарство нема јединствену универзалну дефиницију. Оно је врло ши­рок појам, јер није огра­ничено ни правилима ни идеоло­гијама Пише: Илија Петровић Лингвистима у Србији, онима који се званично баве србским језиком и његовим писмом, још увек је непознат безмало два века стар запис француског слависте Сипријана Робера (1807-1857) да је србски на­род почетни-народ […]

Опширније ...