Политика

Историја Култура

„Краљево коло”, кадрил и салонске игре

КЛУБ ЉУБИТЕЉА ИСТОРИЈСКИХ ПЛЕСОВА За љубитеље плеса богата је понуда школа у којима би могли да науче прве играчке кораке. У изобиљу су места где се уче савремени плесови попут румбе, самбе, ча-ча-ча и танга. Али, ко пожели да савлада дворске и балске игре, адреса на коју може да се обрати јесте „Клуб љубитеља историјских […]

Опширније ...
Књижевност Култура

Мир-Јам, читана и оспоравана ауторка

Њена литература окарактерисана је не само као политички и идеолошки неподобна већ као лако љубавно штиво за жене, дакле, банално и безвредно Крајем прошле године навршено је 70 година од смрти списатељице Милице Јаковљевић познатије као Мир-Јам, чија целокупна дела је обjавила издавачка кућа „Порталибрис”, све њене романе: „Рањени орао”, „То је било једне ноћи […]

Опширније ...
Историја

Но­во­сад­ска рација постаје обавезна тема на часовима историје

У но­вим про­гра­ми­ма на­ста­ве и уче­ња овај стра­ви­чан зло­чин на­ћи ће се ме­ђу кључ­ним пој­мо­ви­ма, чи­ме ће се оси­гу­ра­ти да убу­ду­ће сви на­став­ни­ци и ауто­ри уџ­бе­ни­ка исто­ри­је оба­ве­зно по­све­те ду­жну па­жњу овом по­гро­му Пре тач­но 81 го­ди­ну до­го­дио се стра­вич­ни зло­чин ма­ђар­ског оку­па­то­ра на про­сто­ру ју­жне Бач­ке, по­гром и ма­са­кр знан као „Но­во­сад­ска ра­ци­ја” у […]

Опширније ...