Расрбљивање

Друштво

Универзитетска конверзија

Данас, на српским универзитетима има људи који Србе представљају као рак на кожи тзв. „Европе“. Иза њих стоји једна реална моћ. Сваки професор, на сваком универзитету, без обзира на пол, мораће да донесе одлуку да ли ће да аплаудира таквом ставу Појам аутошовинизма, који је инсталирао Зоран Ћирјаковић, зборник најотровнијих србофобних исказа, који је приредио […]

Опширније ...
Друштво Језик

Са­мо софт­вер сме да пре­бро­ји Ср­бе у Цр­ној Го­ри

Тен­дер за ње­го­ву на­бав­ку ни­је рас­пи­сан јер над­ле­жна ко­ми­си­ја ни­је у пу­ном са­ста­ву, што Ми­лан Кне­же­вић (ДНП) сма­тра оп­струк­ци­јом Под­го­ри­ца – Да ли су ре­зул­та­ти по­пи­са ста­нов­ни­штва Цр­не Го­ре и да­ље тај­на са­мо за­то што још ни­је сти­гао софт­вер, ко­ји је­ди­ни „сме” да са­оп­шти по­дат­ке о на­ци­ји, ре­ли­ги­ји и је­зи­ку? Ње­му се не би мо­гло […]

Опширније ...
Друштво Језик

Република Српска: Устав не познаје “босански језик”

БАЊАЛУКА – Употреба језика и писма у основним школама у Републици је у складу са Уставом Српске и тако ће и даље бити. Тај највиши правни акт не препознаје “босански језик”, став је ово званичних институција Републике Српске на одлуку Основног суда у Бијељини према којој се у свим документима ученицима мора уписивати “босански језик” […]

Опширније ...