Црна Гора

Друштво Култура

Чији су стећци Црне Горе?

Грађани Пљеваља, града на сјеверу Црне Горе и дио невладиног сектора траже од Владе и Министарства културе да им врате стећке, непроцјењиве вриједности, који су прије дванаест година однијети из те општине у Цетиње. Тврде да је некадашња Влада Демократске партије социјалиста у септембру 2012. дислоцирала пет стећака са вјековних пљеваљских локалитета „под изговором“ очувања […]

Опширније ...
Друштво Језик

Са­мо софт­вер сме да пре­бро­ји Ср­бе у Цр­ној Го­ри

Тен­дер за ње­го­ву на­бав­ку ни­је рас­пи­сан јер над­ле­жна ко­ми­си­ја ни­је у пу­ном са­ста­ву, што Ми­лан Кне­же­вић (ДНП) сма­тра оп­струк­ци­јом Под­го­ри­ца – Да ли су ре­зул­та­ти по­пи­са ста­нов­ни­штва Цр­не Го­ре и да­ље тај­на са­мо за­то што још ни­је сти­гао софт­вер, ко­ји је­ди­ни „сме” да са­оп­шти по­дат­ке о на­ци­ји, ре­ли­ги­ји и је­зи­ку? Ње­му се не би мо­гло […]

Опширније ...
Друштво

Оставите дјецу на миру

Пише: Горан Даниловић Неподношљива је хајка разних „истраживача“ на „кривце“ и „наводне кривце“ због лоших резултата ПИСА тестирања наших петнаестогодишњака. Незнање разних приучених стручњака у коментарисању поменутог тестирања је много јадније од наводног незнања наше дјеце. Ти и слични примјерци „стручњака“ и не траже суштинске разлоге лоших резултата на ПИСА тестовима – траже потврду за […]

Опширније ...