https://borbazaistinu.rs/nauku-o-srpskom-jeziku-ali-i-srpsko-skolstvo-u-celini-valja-spasavati-od-bolonjske-pameti/

Језик

Науку о српском језику, али и српско школство у целини, ваља спасавати од „болоњске памети“

Јављају новине да је заштитник грађана „тражио измене кровног просветног закона“, али се чини да се његови предлози, ипак, своде тек на мало „грубљу козметику“. Мислим да би тај закон требало спалити и донети други – којим би школи требало вратити достојанство и обавезу да негује све оне вредности којима се она обележавала од Светога […]

Опширније ...